najadeikoon
Pien Storm van Leeuwen
item1b
home
beeldend werk
poëzie
poosplaatsen
kunstroutes
monumenten
activiteiten
publicaties
routekaarten
algemeen
akkers en zeevlam
geheimend blauw
zinder
pictuur en poëzie

akkers en zeevlam

In 2014 verscheen Pien’s dichtbundel akkers en zeevlam, met bovenstaand titelgedicht.

Bij de presentatie op 1 februari hield kunsthistoricus/beeldend kunstenaar Ruud Ringers een helder en boeiend betoog over de dichtkunst in het algemeen en die van Pien in het bijzonder.

Een aantal gedichten uit de bundel, de tekst Van Ruud Ringers en een recensie van Ad Haans kunt u vinden op de pagina akkers en zeevlam, met een korte foto-impressie van de presentatie.

geheimblauw1s

geheimend blauw

In 2010 verscheen Pien’s dichtbundel geheimend blauw, met bovenstaand titelgedicht.

Bij de presentatie op 10 april hield de letterkundige en linguist Ad Haans een helder en boeiend betoog over de dichtkunst in het algemeen en die van Pien in het bijzonder. Ad Haans sprak onder andere over Pien’s subtiele observaties en haar aquarelleren met de taal. Hij schroomt niet de gedichten van Pien te vergelijken met die van Lucebert, Bloem, Herzberg, Vasalis en zelfs Rilke.

De volledige tekst van Ad Haans kunt u vinden op de pagina geheimend blauw, waar tevens de gedichten staan die hij noemt in zijn betoog, en een korte foto-impressie van de presentatie.

glans

pictuur en poëzie

In 2006 verscheen van Pien’s hand Pictuur en Poëzie, een transparante cassette met 25 kunstkaarten. Elke kunstkaart omvat een gedicht en een reproductie van een pictuur van Pien of een foto van Jan Willem.

Tijdens de presentatie op 20 jauari hield Koos Tuitjer, kunstredacteur van Brabant Cultureel/Literair, een inleiding over de poëzie van Pien. Een aantal gedichten met bijbehorende picturen kunt u vinden op pagina Pictuur en Poëzie.

zinder

Op 27 november 2004 verscheen Pien’s debuutbundel Zinder, met bovenstaand titelgedicht.

Letterkundige Roelie Koning:

Deze poëzie is geworteld in levenskunst: het vermogen om te genieten van wat rondom is en ons bestaan bekleedt: zon, regen, riet, boom, vogel, de geliefde, de moeder als jonge en oude vrouw.

De gedichten laten ons de schoonheid en bijzonderheid ervaren van wat bekend en vertrouwd is. Dat geldt ook voor de taal zelf.

Dit dichtwerk wordt gedragen door bevlogen aandacht voor klank, diepte van betekenis, gevoelswaarde, verrassende verbanden. Spel en zorgvuldige omgang gaan daarbij hand in hand. Het resultaat is van een grote schoonheid.

Een aantal gedichten, de tekst die Roelie Koning uitsprak bij de presentatie en een recensie van Koos Tuitjer kunt u vinden op de pagina zinder, met een korte foto-impressie van de presentatie.

enkele gedichten uit andere publicaties

vieren
verstreken tussen paletmes en penseel

Stadsdichterscollectief

Platanen op de Grote Markt

Bij de presentatie op 19 maart 2015 van de bundel Rijm op de keien, gedichten over Breda van het Stadsdichterscollectief, droeg Pien twee gedichten voor

Eeuwigheidslaantje

Nationale Gedichtendag

Dichters voor de Nationale Gedichten dag 2014 in de Centrale Bibliotheek van Breda poseren voor kasteel Bouvigne. Van links naar rechts: Pien Storm van Leeuwen, Ilse Vandenbusche, Kees van Meel, Y. Né en Olaf Douwes Dekker.

aarde en licht

Het gedicht aarde en licht werd door Daan Manneke op muziek gezet. De première van aarde en licht vond plaats in een concert in de Ledevaertkerk in Chaam op 23 juli 2015.

FOTO WEBSITE DAAN MANNEKE
aarde en licht

diversen

dichtersbibliotheek
FOTO BN DE STEM/JOHAN VAN

Zes genomineerden voor stadsdichter in de Centrale Bibliotheek van Breda, 2006. Van links naar rechts: Arta Verdonk, Ben Verschuren, Frans A Brocatus, Pien Storm van Leeuwen, Olaf Douwes Dekker en Kees van Meel.

roekentextc
beeld en gedicht op een
akkerszeevlamrs
n11958dichtersus
n17768piens
weiwadeu2s
zinderlns
daanMannekekopie
home beeldend werk poëzie poosplaatsen kunstroutes monumenten activiteiten publicaties routekaarten algemeen akkers en zeevlam geheimend blauw zinder pictuur en poëzie