brightlightikoon
Pien Storm van Leeuwen
item1b
home

Naast haar werk als beeldend kunstenaar en dichter organiseert Pien kunst- en poëzieroutes. Bovendien treedt zij regelmatig op tijdens verschillende culturele evenementen, sommige eenmalig, andere jaarlijks terugkerend.

beeldend werk
poëzie en beeld
poosplaatsen

Open atelier en open tuin

kunstroutes

Tijdens een weekend in de zomer zijn haar atelier en wilde tuin te bezoeken. Uitnodigingen worden digitaal verstuurd. Als u op de hoogte gehouden wilt worden kunt u uw email adres doorgeven aan pien@trajart.nl.

monumenten
activiteiten
publicaties
afficheOtuin2012s
routekaarten
algemeen

Open Monumentendag Breda

In het kader van Open Monumentendag Breda verzorgt zij poëzie-workshops en treedt zij samen met andere dichters op, vaak in een historische context. Zo ook in 2015.

Nassaudag

Nassaudag 2011 vond plaats op 13 juni in en rondom de Grote Kerk. Pien trad op als hofdichter van Philips Willem van Nassau.

Op 9 juni 2014 nam zij deel aan de kunstmarkt in de Grote kerk en was als Vrouwe van Breda betrokken bij de Blyde Incomste.

Plein Air

In het Markdal direct ten zuiden van Breda vindt elk jaar de Plein Air plaats. Zij is niet alleen mede-organisator van deze manifestatie, maar ook een van de optredende dichters.

poëzie op school

Elk jaar geeft Pien een aantal poëzielessen aan leerlingen van groepen 8, 9 en 10, steeds met een ander thema. De workshops worden besloten met een kleine manifestatie en een prijsuitreiking voor de beste gedichten.

Herdenking Slag bij Strijbeek

Op 2 januari 2014 was het 200 jaar geleden dat in de beemden van de Strijbeekse Beek een militair treffen plaats vond tussen enerzijds de Lanciers Rouges, die deel uitmaakten van de troepen van Napoleon, en anderzijds Pruisen en Kozakken, die deel uitmaakten van een geallieerde legermacht. Het treffen werd herdacht met een kunstmanifestatie bij het Goudbergven in Strijbeek.

Ontmoetingen

In het kader van Schatten van Brabant organiseerde Pien vijf kunst- en poëzieroutes, vier maal Ontmoetingen langs het water, en een maal Ontmoetingen langs de heide. Nu Schatten van Brabant is opgeheven, is het niet zeker of er nieuwe edities van Ontmoetingen georganiseerd kunnen worden.

Poëzie vanaf de toren

Op dinsdag 21 juli 2009 werd de 500e verjaardag van de toren van de Grote kerk in Breda met tal van festiviteiten gevierd. De dichters Kees van Meel, Olaf Douwes Dekker, Ewoud Scheiffes, Marianna Geraci en Pien droegen vanaf de trans gedichten voor die zij speciaal voor de gelegenheid hadden geschreven.

Dichter bij de beek

Ter gelegenheid van de afronding van de ruilverkaveling en landinrichting in het gebied van Chaam en Baarle-Nassau vond op 22 mei 2011 een kleine kunst- en poëzieroute plaats langs de Roode Beek bij Chaam. Dichters en beeldend kunstenaars traden op langs de route. Een korte foto-impressie is te vinden op Dichter bij de Beek en op www.hetnieuwebuiten.nl

Vuurvleugels

Vuurvleugels was een voorstelling van muziek, zang, dans en poëzie in de Schuurkerk aan de Kerkdreef in Chaam en werd op drie avonden gegeven 7, 8 en 9 oktober 2011.

home beeldend werk poëzie en beeld poosplaatsen kunstroutes monumenten activiteiten publicaties routekaarten algemeen